Tuesday, March 3, 2015

Slobodan Maslic KLINIČKE STUDIJE I REIKI


KLINIČKE STUDIJE I REIKI U klinici Tuksona, u Arizoni (SAD), od 1995. godine postoji specijalizovano Reiki odelenje, gde su svi lekari sertifikovani Reiki terapeuti i Reiki Masteri. Medicinski program „Reiki dobrovoljci", sproveden u Americi proteklih godina, predstavio je naučne podatke koji se zasnivaju na 1.480 medicinskih pokazatelja zabeleženih tokom tri godine. Rezultati su sledeći nakon tretmana reikijem: • Smanjenje stresa i brige na 94 % • Smanjenje mučnine na 80 % • Smanjenje bolova na 78 % • Poboljšanje sna na 86 % • Poboljšanje krvne slike na 68%

Saturday, July 27, 2013

Slobodan Maslic PINEALNA ZLEZDA


PINEALNA ŽLEZDA GOSPODAR NAŠIH MISLI – ključ za funkciju najviše i najdublje svesti u čoveku 25. јул 2013. у 10:05 PINEALNA ŽLEZDA GOSPODAR NAŠIH MISLI – ključ za funkciju najviše i najdublje svesti u čoveku autor: Ljiljana Tatić U dalekoj prošlosti epifiza je bila naše treće oko i preko nje smo mogli da vidimo čak više nego očima. Epifiza je bila kosmički(eterski) prijemnik i predajnik multi dimenzionalne informacije . Ta mala žlezda koja se nalazi u centru našeg mozga , povezana je sa svim našim čulima i svim delovima našeg tela. Njena je uloga da, kroz ostala čula ostvari komunikaciju sa spoljnim svetom putem električnih impulsa . Spektrom hormona koje proizvodi i luči u naš organizam, epifiza reguliše naše stanje svesti , na primer buđenje , spavanje , sanjanje , razna meditativna stanja, uključujući ona u kojima smo možda imali mistična iskustva. Um i čula su staze za MISAONU energiju koja deluje putem različitih psiho centara. Ti centri se nalaze u našem telu i neki ih nazivaju čakre. Među njima je najveći centar upravo epifiza . Ovi centri se tokom našeg života neprekidno razvijaju u onoj meri i u onom pravcu u kome se razvija i naš duh. Dakle, dok treće oko ili epifiza ima određene fiziološke aktivnosti, ona u u saradnji sa hipofizom reguliše ritam metabolizma i rast, ona je istovremeno i fizički organ intuicije, inspiracije, duhovne vizije, i božanske misli. Epifiza je misaoni prijemnik – risiver i pinealna žlezda, koju često nazivaju našim pravim gospodarom misli, odnosno ona je i misaoni predajnik. Epifiza je ključ za funkciju najviše i najdublje svesti u čoveku. Njegova spoznaja sveta , duhovnost i sve što čovekov um odluči da pihvati je u ovoj žlezdi koja predstavlja Jedno oko u centru njašeg mozga. To oko je na neki način uspavano, slepo, jer nas niko nije učio da ga koristimo. Na sličan način naše oči bi bile slepe ukoliko bi nam neko držao povez nekoliko godina po rođenju jer se, bez prisustva svetlosti, one jednostavno ne bi razvile da vide. Sunce ima ključnu ulogu u oživljavanju i našeg trećeg oka. Što je više svetla koje možemo da sačuvamo u našem telu, to je viša vibracija na kojoj svaka naša ćelija pa i samo telo funkcioniše. Što se frekvencija tela više povećava, to postaje lakša naša komunikacija sa okolinom, kao i ljudima oko nas. . Sada je možda došlo vreme da se probudimo našu epifizu kao kosmičku antenu. Sada je možda došlo vreme da shvatimo zašto je Nikola Tesla govorio da je naš mozak samo prijemnik informacija i da on ništa u stvari nije izumeo već je samo na mukotrpan način pokušao da prenese poruke koje je dobio, tako što će ih upakovati u zakone prirode razumljive čovečanstvu. Na slici levo, prikazan je drevni crtež sa egipatskih hijeroglifa poznat svima kao simbol trećeg oka, a tu je i presek ljudskog mozga sa epifizom u centru. Matematička formula koja deli racionalne broje tako da je (1) = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64……….. je primenjena od strane onoga ko je kreirao drevni crtež uklesan u kamen ali i onoga ko je kreirao ljudski mozak. Zašto mi u školi nikada nismo učili ovu davno utvrđenu zakonitost niti istraživali njen isto tako davno izgubljeni smisao??!! Oni koji kreiraju sistem edukacije osim što namerno izbegavaju da nam učine dostupnim neku davno otkrivenu istinu, veoma se trude da zaboravimo i ono što prirodno i rođenjem spoznamo a sve pokušaje dobronamernih istraživača i naučnika te samoukih ljudi proglašavaju teorijama zavere. Odgovor na ovo pitanje leži u opšteprihvaćenom mišljenju, koje zastupa nauka, da naša verovanja, emocije i osećanja nemaju nikakav uticaj na svet izvan našeg tela. Međutim istraživanja nezavisnih naučnika potvrđuju da naš DNA ima direktan uticaj na fizički svet koji nas okružuje. Drugi važan princip koji je u koliziji sa naukom koju smo učili je da naše emocije menjaju naš DNA koja onda menja naš fizički svet. To se dešava zato što postoji energetsko polje koje povezuje sve ljude zajedno. To je polje opisano kao Astral, Prana, Eter, Ča, Orgon. Neki ga zovu i životna energija. Eksperiment “Maxs Plankova Matrica” pomaže nam da shvatimo da je ta energija u stvari provodnik na koji svaki čovek, prosto rečeno, može ako zna , da se priključi i poveže sa ostalima koji su već tu povezani, promenom frekvencije svoga tela. To je kao kada mi na radiju nadjemo određenu stanicu i tada se tišina pretvori u zvuk i reči koje svi koji znaju frekvenciju, mogu da čuju. Upravo je to povezivanje, ta promena frekvencije našeg tela moguća i ona se uspostavlja putem naše epifize. Da smo svi mi povezani zajedničkom energijom koja sve prožima, stara je ideja . Pred kraj XIX veka naučnici su verovali da postoji ta energija, to energetsko polje. Sproveden je eksperiment krajem devetnaestog veka, u kome je ispitivano da li ta energija nazvana “eter”, da li to polje etera postoji ili ne. To je bilo 1887. godine kada je Majklsen-Morli eksperiment to pokušao da dokaže. Taj eksperiment je bio dobro osmišljen ali ipak nije uspeo. Teško je razbiti naučno mišljenje i kada je bazirano na hiljadugodišnjem verovanju u nešto što nije tačno. Međutim 1996. godine taj isti eksperiment je ponovila američka avijacija i on je, ovoga puta, bio uspešan. Rezultati su objavljeni u uglednom naučnom časopisu “Nature” 1996.g. izdanje 32.. Ekperiment je ponovljen sa boljom opremom i rezultati koji su objavljeni potvrđuju da ZAJEDNIŠKO ENERGETSKO POLJE POSTOJI. I ne samo da postoji već može i precizno da se izmeri. Posle 100 godina dokazano je ono što su naučnici Majklsen i Morli predvideli. Oni samo nisu imali dovoljno dobru opremu kojom bi to dokazali u svom prvom eksperimenu. Sad dolazi suštinsko pitanje. Zašto mi ne znamo ništa o tome? Zašto ovo važno otkriće nije bilo glavna vest CNN, BBC, ABC, AP i svih svetskih novina??? Zato što ovaj dokaz menja svet na kome leži savremena nauka. Sva literatura, udžbenici, publikacije, radovi, karijere, baziraju se na tome da ovo energetsko polje ne postoji. Sad, odjednom od 1996. u tišini je dokazano je da ono ipak postoji! Ovakvo sada i naučno potvrđeno saznanje otvara nova vrata nauke koja nas vode ka učenju kako da ponovo progledamo da bi ostvarili bolju komunikaciju i izgradili neki bolji svet, koji nam je očegledno i hitno potreban Pogledajte više o fraktalnoj geometriji koja dokazuje da smo mi, naše telo i svet kojeg smo svesni, kreirani na osnovu jasnih matematičkih formula i proporcije odnosno po zakonima fraktalne geometrije čiji simboli lenjir i šestar predstavljaju znak masonerije, udruženja gradjana zatvorenog tipa koji sebe zovu i Slobodni zidari. Ovo takođe nismo učili u školi jer bi saznanjem kako je Bog, Tvorac ili Kreator stvorio svet bila razjašnjena misterija našeg postojanja. Naprotiv, oko slobodnih zidara napravio se ciljani zid ćutanja da bi se njihovo postojanje pretvorilo u mit. To je zato što je to udrušenje direktno delegiralo svoje članove u upravljačke strukture širom sveta. Njima očigledno nije na ruku da se sazna bilo kakva naučna istina niti da se ljudi edukuju jer samo onima koji ne znaju i nisu svesni, može lako da se upravlja. Mislim da je došlo vreme da otvorimo oči i vidimo stvari onako kakve one zaista jesu

Saturday, December 1, 2012


Christine Day / Plejađanski ambassador – 26. 11. 2012. Christine Day / Plejađanski ambassador – 26. 11. 2012. Pripreme za 12. 12. 2012. … Poruka Plejađana, kanal: Christine……
Pozdrav svima! Ovo je bio buran mjesec i osjećam da smo svi energetski pripremljeni da primimo energiju 12.12.21012. Plejađani su mi dali neke specifične informacije kako bih pomogla svakome od vas – kako bi vi bili u stanju svjesno primiti osviješćujuće valove-talase informacija koji dolaze. Moja je poruka duža nego inače i bitno je da je podijelim sa svakim od vas. Također, u poruku sam uključila i neka pitanja koja su mi dolazila periodično, a koja smatram važnima. Plejađani govore kako će doći do niza Prosvijetljujućih valova-talasa koji će stizati na zemlju 12/12/12. Oni od vas traže da se otvorite novim savezima, u skladu sa prvobitnim dogovorima koje ste sklopili prije nego što ste došli u ovaj zemaljski scenarij. Da biste bili sposobni da potpuno sudjelujete u energijama Prosvijetljujućih valova koji će na planetu stići 12.12.2012., morate se otvoriti i kreirati nove energetske saveze za sebe…. Budite svjesni da će energetski valovi-talasi biti najsnažniji jednu minutu poslije ponoći 11.12.2012. do šest sati ujutru na dan 12.12. 2012. (00:00 – 06:00 ujutru 12.12.12.) Valovi-talasi će početi ponovo da se šire od 12 popodne do 3 popodne (12:00 – 15:00) istoga dana.(12.12.2012.) Počevši od 12.12.2012. i nadalje u vašem životu, vi ste napravili niz pred-dogovora kako biste imali energetsku podršku. Nije bitno dali se toga sjećate ili ne. Sada je na vama – da aktivirate te pred-dogovore. Aktivacija mora proizaći iz vas, a ne iz drugih ili izvana. Morate dati svoju dozvolu i morate aktivirati svoje prvobitne dogovore tako što ćete se otvoriti bilo kojoj energiji koja je tu za vas. Ne morate ni znati kakvoj energiji se otvarate. Samo trebate dati svoju dozvolu za aktivaciju. Otvorite se ovim energetskim savezima dan prije 12/12/12. Nevažno je što vaš ego (um) možda ne razumije ili ne zna koje to energetske saveze prizivate. Jedino što trebate razumjeti jest – to da ste ove unaprijed dogovorene saveze vi odavno ugovorili, baš zato da vas sada podupiru. Zato, ne dozvolite da vaš ego-um kaže : „Pa, nisam siguran koga ja to prizivam, pa zato i neću aktivirati nijedan od onih prvobitnih dogovora.“ To ne želite. Energija mora doći iz vas. Isto važi i za 12/12/12. Morate se svjesno otvoriti, kroz svjesni izbor da odaberete pozvati Prosvijetljujuće valove. Energije koje tada dođu kroz to prosvijetljenje, vodit će vas i preporoditi u nove aspekte vašega jastva. (sebstva) Prosvjetljući valovi su dizajnirani tako da aktiviraju druge nivoe kristalne strukture u ćelijama vašeg tijela. Ove kristalne strukture, kada su jednom aktivirane, bit će u stanju da tada udomaće druge nivoe vaše vlastite božanske svjetlosti u vašem fizičkom tijelu. One će elektronski transformirati vaše tijelo te ćete biti u mogućnosti da preuzmete i zadržite puno više od vaše božanske svjetlosti u vašim tjelesnim stanicama-ćelijama. Ovo je revolucionarno vrijeme za nas ljudska bića i u ovom trenutku, veliki dio naše božanske svjetlosti smješten je izvan naše fizičke forme. Sa sustavom u kojem smo smješteni sada, nismo sposobni nositi to svijetlo. Sa aktivacijom kristalne strukture, bit ćete u stanju preuzeti i zadržati puno više vaše božanske svjetlosti 12/12/12. Prosvijetljujući valovi dizajnirani su tako da vas vrate ka samima sebi i da redizajniraju vaš sustav. Drugi aspekt kristalne strukture sastoji se u tome da će aktivacija češće otvarati vaš telepatski komunikacijski centar. Energija 12/12/12 posjeduje svete energije općenja-komunikacije sa svim energijama, komunikacije sa univerzumom. Ona otvara svete mogućnosti komunikacije za svakoga od nas. Pristupiti novim razumijevanjima, novim znanjima – u tome nema ništa novo – to je samo primanje znanja i drevnih učenja koja su sastavni dijelovi istine i cjeline. Na taj dan, vaše stanice-ćelije su preusmjerene na novi nivo istine i cjeline, dozvoljavajući vam da nastavite vaš put naprijed od tog dana na novome putu; shvaćajući da će cijela planeta na taj dan proći kroz energetske transformacije. Vi možete reći ‘A što se sve to dešava tako naglo?’ Ali, to nije naglo! Stvari su već odavno posložene, da bi se baš sada pojavile. Krugovi u žitu počet će se kretati u smjeru svog novog rođenja, počet će se kretati prema svojoj punoći po prvi puta od kada su na ovom planetu. Oni će surađivati sa svim megasvjetlosnim mjestima : svetim mjestima planete. Postojat će sveta mreža između megasvjetlosnih mjesta i krugova u žitu, koja će pokrivati planetu i koja će kreirati niz linija. Moramo postati dio ove svete mreže na taj dan. Postoji puno portala koji se otvaraju na taj dan, i svatko od vas ima mogućnost postati dio ove svete mreže. Ta sveta mreža koja će se ostvariti širom planete dio je jake transformacije naše planete, dio je svijesti. Oni koji odaberu da se na taj dan povežu sa ovom svetom mrežom, imat će automatsku vezu sa telepatskim mogućnostima jednih sa drugima. Ne morate ništa više razumjeti osim što trebate biti spremni pristati da budete dio onoga na što ste već odavno pristali. Zapravo, sve ju tu tome da se pojavite na vašem sastanku i da preuzmete učešće u onome što plejađani zovu ‘veliki plan.’ Otvorite li se vašim pred-dogovornim savezima dan prije, te će vas energije podržati i pokazati Vam put I Pomoći vam u procesu sutrašnji dan. Vi zauzimate svoje mjesto sa energetskim svijetom kojem ste rekli „DA“, što vam omogućuje da radite sa njim od toga dana nadalje. Devet dana nakon 12.12.2012., druga će razina-nivo energije stići na zemlju. Za one koji su radili sa prosvijetljujućim valovima 12/12/12, taj je dan drugo važno vrijeme da se otvorite, primite i dozvolite da se druge razine vaše kristalne strukture aktiviraju. Proći ćete kroz još jednu razinu transformacije električne energetske aktivacije tijela, čime ćete biti u stanju da primite druge razine vaše božanske svjetlosti i da je zadržite unutar stanica-ćelija svog tjela. Na taj dan, portali će se ponovno otvoriti i sveta mreža oko zemlje će se otvoriti i vi ćete se pridružiti svetoj mreži na drugom nivou. Dolaženje u grupama na dan 12/12/12 bit će vrlo podupiruće-pojačavajuće. Vrlo je bitno da oni koji su budni dođu skupa, i da utemelje i prošire tko smo mi u ovo vrijeme. Važno je da dođete skupa, u grupama istomislećih ljudi; onih koji su budni. Svi ljudi, svih uvjerenja – bez separacije. “A što je sa ljudima koji nisu budni, nakon ovoga dana, hoće li oni biti separirani, odvojeni?“ -Ne, apsolutno ne. Činjenica je da mi posjedujemo pred-dogovor da se probudimo ranije, da održavamo otvorenima puteve za druge koji će nas slijediti. Ako postoji ikakva razlika između nas i neprobuđenih, ona je u tome što ćemo mi (probuđeni) biti više povezani. Možda nećemo biti povezani s onima koji iskorištavaju, kontroliraju, nasilnicima naprimjer. Međutim, bit ćemo povezani sa običnim ljudima kojim imaju dobra srca, iako nisu budni. „Živim u stanu. Mogu li sve to da učinim sam na dan 12/12/12?“ -Da, naravno. „Hoće li rad na energiji otpuštanja biti poduprijet, podržan toga dana?“ -Da, sjetite se da kroz energiju otpuštanja vi sebe premještate u vaše ponovno poravnanje. Otpuštanje vam omogućuje da napustite 3d energiju koju držite, a dopuštajući u momentu to otpuštanje, i baš u tom momentu, ponovno poravnanje može otpočeti. U momentu kada odlučite da pustite sve sa ovoga zemaljskog plana postojanja, to postaje vrlo moćan i snažan momenat ponovnog podešavanja. Potreban je samo jedan trenutak da bi se sve stanice-ćelije tijela podesile na novo postojanje i prisjećanje. Energija otpuštanja podržava podešavajuću energiju koja će vam pomoći sa prosvjetljujućim valovima 12/12/12. Također biste trebali biti otvoreni za primajuću energiju. Vrlo je važno da dozvolite sebi da se svjesno otvorite, kako biste primili prosvijetljuće valove. Poduprijet-pomoći će vam postupak sa 3 svijeće, sa kristalom u sredini, koji će privući i ohrabriti prosvjetljujuće valove-talase koji dolaze, tako da oni imaju slobodan prolaz, energetsku strukturu. Također je dobrodošlo bilo šta drugo što osjećate da ste pozvani učiniti u cilju uspostavljanja kristalne strukture. Ja bih sve to učinila dan ranije. Tako imate vremena sjesti u miru, i otvoriti se svojim energetskim pomagačima i osjetiti što trebate učiniti da biste primili te prosvijetljujuće valove i dopustili energetskim pomagačima da vas podupiru i da vam pokažu što je najbolje za vas. Napravite nešto za sebe, bilo kao grupa ili pojedinac, ali napravite to dan prije, i osjetite energiju i uradite prilagodbe-pripreme. Što ste više predani zadatku – više će ovih prosvijetljujućih valova djelovati unutar vas, djela vas koji svjesno odabire da prima. Imate li grupu ljudi, možda ćete poželjeti postaviti krug oko energetskog središta, kao dio formata, dio ritualne strukture. Imate vremena, zato razmislite i osjetite šta će djelovati i šta djeluje dobro. Možda ćete poželjeti da imate jastuke razasute okolo po podu kao opciju da legnete, jer će energije biti jake i možda ćete trebati usvojiti ih i primiti ih i onda možda otići u nebo, galaktičkoj energiji i ležati na zemlji i otvoriti se energiji zvijezda tijekom toga doba noći. Budite kreativni. . Osjetite iznutra šta je za vas dobro. Prirodne su sile također obvezane, posvećene da rade sa vama, one imaju jaku energiju da vas podupru u integriranju prosvjetljujućih valova na planeti. „Hoće li pomoći ako odemo na sveto mjesto?“ -Plejađani kažu da će svako mjesto na planeti zemlji toga dan biti sveto. Čitava planeta postaje sveto mjesto. Neka tako i bude. Imajte ojačavajući i snažan 12/12/12. S ljubavlju i blagoslovom, Christine

Sunday, July 22, 2012

Slobodan Maslic REIKI

Knjige iz REIKI -1 REIKI -2 REIKI-3 , REIKI-4 ZA MAJSTORE I UČITELJE

Reiki -1 je za prvi s stepen reikija, Reiki - 2 je za drugi stepen Reiki -3 je za treći stepen, za majstore reikija Reiki -4 je Metodički priručnik za majstore učitelje reikija, priručnik jedinstvena na našem jeziku na Blakanu. Sve knjige možete dobiti kao knjige i u elektronskoj formi u pdf formatu. Cijene Reiki -1-2-3 svaka je po 5 eura + ptt Reiki-4 je 10 eu+ptt plaćanje u našoj I LOKALNOJ
valuti! Naručite na : reikisavez@gmail.com jkao i sve infromacije!

Thursday, March 29, 2012

SLOBODAN MASLIC Metodički priručnik za učitelje reikija


Izašle su male knjige za sve stepene reikija.

i
NOVO !!! METODIČKI PRIRUČNIK ZA UČITELJE REIKIJA. REIKI-4NARUČIVANJE: reikisavez@gmail.com

Monday, March 26, 2012

SPREJ ZA ODSTRANJIVANJE PESTICIDA IZ VOCA I POVRCA

SPREJ ZA ODSTRANJIVANJE PESTICIDA IZ VOĆA I POVRĆA by Julija Roberts

U emisiji Oprah Show je Julija Roberts predstavila sprej za odstranjivanje pesticida iz voća i povrća, koji možemo sami napraviti kod kuće.
Možemo ga upotrijebiti za većinu voća i povrća. Toplo vam preporučamo, da operete također i agrume te banane (prije nego ih ogulite).
SASTAVNE KOMPONENTE (SPREJA):
1 čaša vode
1 čaša bijeloga alkoholnog octa
1 čajna žličica sode bikarbone
UPUTE:
Sastavne komponente izmiješajte i ulijte u staklenu posudu koju možete koristiti kao sprej.
Voće poprskajte sa svih strana.
Ostavite tako djelovati 5 do 10 minuta, nakon toga voće operite pod mlazom (tekućom) vode.
Za veće količine voća tako pripremljenu tekućinu nalijete u posudu i u nju položite voće i povrće.